Är Bitcoin så « svår att förstå »?

« Den som vill förklara Bitcoin annars än från en präststol som vi inte kommer att förflytta sig för snabbt är utsatt för två problem: de frågor som vi frågar honom är irrelevanta (vilket garanterar Bitcoin? I vilket land är registret ?) och förklaringarna han ger omedelbart avbrutits på grund av att de är oförståeliga.  »

> Artikel av Jaques Favier att läsa vidare linkedin.com

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *