« Bitcoin, mer än en valuta »

« Skapat 2008 och används så tidigt som 2009, refererar Bitcoin – med kapitalisering – till ett datorprotokoll: en lista över regler och standarder som tillåter datorer och deras användare att kommunicera med varandra. Många datorprotokoll finns redan och du använder dem dagligen. Således tillåter POP dig att hämta dina e-postmeddelanden, med HTTP kan du konsultera webbsidor …

Syftet med Bitcoin-protokollet är att garantera exklusiva äganderätter på kontonheter, bitcoins – utan stora bokstäver. Bitcoins särprägel är att denna garanti inte kommer från en tredje part utan i stället bygger på en mycket stark princip: Användarna måste kunna lita på ingen och i synnerhet ingen central enhet.  »

> Artikel av Nicolas Houy och François Le Grand att läsa vidare lejournal.cnrs.fr

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *