Bitcoin står inför « Guds åska »?

«Ingreppet av Agustín Carstens, generaldirektör för BIS [1] , gav utan tvekan en bra tid till centralbankernas nuvarande den 6 februari vid Finance House of Goethe University i Frankfurt. För resten, hans tal krigsföring för politiskt ingripande för att starta blixt mot Bitcoin verkar läsa som en maträtt « pro domo » dåligt argumenterat. Och om argumenten flyger lågt, är det inte längre en fråga om övertygande men att rättfärdiga användningen av våld …

Efter mer än två år för att förklara att Bitcoin snabbt glömt och bara livnära en blockchain teknik dåligt definierad på annat håll, här globala alternativ valuta börjar irritera gudarna som faktiskt stulna något av Satoshi Nakamoto , moderna Prometheus.  »

> Artikel av Jacques Favier att läsa vidare linkedin.com


[1] Bank för internationella uppgörelser. Med namnet « Central Bank of Central Banks », är BIS en internationell organisation som bildats enligt lagstadgad form av ett aktiebolag, vars aktieägare är centralbanker

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *