Tyskland klargör bitcoin beskattning

i ett cirkulär publicerat den 22 februari För det sista, Förbundsrepubliken Tysklands finansministerium, införlivande med tillämplig lag domen uttalad år 2015 av Europeiska unionens domstol inom ramen för fallet Hedqvist sade bitcoin skattesystemet. Dokumentet bekräftar momsbefrielsen på euro / bitcoins och bitcoins genererade av minderåriga och anger också att bitboniner som byts ut för varor och tjänster inte heller är skattepliktiga.

Kom ihåg att i Frankrike och USA uppvisade realisationsvinsterna « in natura » (genom att spendera bitcoins), vara skattskyldiga.

« De så kallade virtuella valutor (crypto-valutor såsom Bitcoin) anses likvärdiga med de lagliga betalningsmedel, förutsatt att sådana virtuella valutor har accepterats som ett alternativ och avtals betalningsmedel av de inblandade i transaktionen parter och gjorde annat syfte än att användas som betalningsmedel.  »

källor: bundesfinanzministerium.de – coindesk.com – btc-echo.de – cointelegraph.com

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *